องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นาย ชัยวัฒน์ สายภักดี
Mr.Chaiwat Saiphakdee

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ภาพกิจกรรม

     วันนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอบต.หมื่นไวย ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30..>>>

7 ธ.ค. 66 (4)

     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโคกประดู่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จัง..>>>

3 ส.ค. 66 (23)
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นายชัยพิชิต เย็นกลาง

Mr.Chaipichit Yenklang

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 1. รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 26 เม.ย. 66 143

 2. ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 29 พ.ย. 64 206

 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 8 พ.ย. 64 200

 4. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบหลายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 214

 5. แบบสรุปราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ประกาศและเอกสารประกวดราคา หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 231

 6. ประกาศผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศผลการเข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 231

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 18 เม.ย. 65 223

 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 177

 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 203

 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 200

 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 170

 6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 ม.ค. 65 196

 1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 15 พ.ย. 66 31

 2.
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 15 พ.ย. 66 21

 3.
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 7 พ.ย. 66 17

 4.
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 7 พ.ย. 66 15

 5.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 9 ส.ค. 66 108

 6.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 9 ส.ค. 66 102

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.233.221.90
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 36 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 462 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 18148 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 116367 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 กันยายน 2550