องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
แหล่งท่องเที่ยว

 

 ตำบลหมื่นไวย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย วัดหมื่นไวย ทางเข้าวัดเหมือนจะธรรมดามีความเจริญตามยุคสมัยเหมือนกับวัดทั่วไปในปัจจุบัน แต่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่คือ โบสถ์เก่ากลางน้ำ อายุ 300 ปี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา บางส่วนผุพังไปตามกาลเวลา ภายในมีพระประธานปางป่าเลไลย์ปูน ปั้นลงรักปิดทอง ส่วนอิฐที่ใช้ก่อสร้างฐานที่เป็นฐานโค้งสำเภาเรือ และผนังโบสถ์ เป็นอิฐก้อนใหญ่ แบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่าโคราชตำบลหมื่นไวย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย วัดหมื่นไวย ทางเข้าวัดเหมือนจะธรรมดามีความเจริญตามยุคสมัยเหมือนกับวัดทั่วไปในปัจจุบัน แต่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่คือ โบสถ์เก่ากลางน้ำ อายุ 300 ปี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา บางส่วนผุพังไปตามกาลเวลา ภายในมีพระประธานปางป่าเลไลย์ปูน ปั้นลงรักปิดทอง ส่วนอิฐที่ใช้ก่อสร้างฐานที่เป็นฐานโค้งสำเภาเรือ และผนังโบสถ์ เป็นอิฐก้อนใหญ่ แบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่าโคราช

 

 

โบสถวัดหมื่นไวย เป็นอุโบสถเก่ากลางน้ำ อายุกว่า ๓๐๐ ปี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา ก่อด้วยอิฐถือปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่าโคราชโบสถวัดหมื่นไวย เป็นอุโบสถเก่ากลางน้ำ อายุกว่า ๓๐๐ ปี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา ก่อด้วยอิฐถือปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่าโคราช ตั้งอยู่ที่วัดหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่วัดหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

บ้านสวนแม่ศรี

 

 เป็นบ้านทรงไทย เนื้อที่ 38 ไร่ มี 13 ห้องนอน ใช้วัสดุเครื่องใช้เป็นของโบราณ หลังคากระเบื้องเป็นดินด่านเกวียน แต่ละห้องจะมีลักษณะเฉพาะต่างกัน

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง

หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นกลุ่มเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน