องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิชัย อ่อนโคกสูง
Mr.Wichai Onkooksoong

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย


นายหวย หมวกหมื่นไวย
Mr.Huy Muakmuenwai

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย


ร.ต.อ.บรรจง พวงเกาะ
Mr.Banchong Paungkoh

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย


นายเริงชัย มามะเริง
Mr.Longchai Mamalong

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมู่ 1


นายมงคล บุญเชิญ
Mr.Mongkoln Booncharn

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมู่ 3


นายประเสริฐ เพ็ชรหมื่นไวย
Mr.Prasert Phetmuenwai

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมู่ 4


นายสมหมาย เพ็ชรหมื่นไวย
Mr.Sommai Petchmuenwai

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมู่ 5


นายวีระพล กาญจนพงษ์
Mr.Weerapon Ganjalapong

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมู่ 6


นายสงกรานต์ แพเกาะ
Mr.Songkarn Paekoh

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมู่ 8